درآمدي بر مطالعه قرآن به روش سيستمي و با رويكرد شبكه‌اي PDF چاپ نامه الکترونیک

درآمدي بر مطالعه قرآن به روش سيستمي و با رويكرد شبكه‌اي

امير علي لطفي*

دانشجوي دكتراي قرآن و علوم با گرايش مديريت

چکیده

مقاله حاضر پیش‌درآمدی است بر ضرورت مطالعه قرآن به روش نظام‌مند (سیستمی) و شبکه‌ای. در اين مقاله ضمن تبیین ماهوی و تحلیل کوتاه کارکردی از قرآن، پیشینه روش مطالعه نظام‌مند، تفاوت‌های کمی و کیفی در نگاه به قرآن و شناخت آن به روش نظام‌دار و رویکرد شبکه‌ای، مورد تأکید قرار مي‌گيرد و با اشاره به پیش‌فرض‌های نگاه نظام‌‌مند به قرآن؛ گستره، قلمرو، انسجام و پیوستگی آیات در محورهای شش‌گانه بیان و مستنداتی از قرآن برای اثبات اين انسجام و نظامندی آیات ارایه مي‌شود. بخش پاياني نيز به کارکردهای پیوستگی آیات قرآن ـ به طور فهرست‌وار ـ اختصاص مي‌يابد.

واژه‌هاي اصلي: شناخت‌قرآن، نظام، رویکرد نظام‌مند، نظامندی آیات، هدفمندی آیات، تعامل اندام‌واره (ارگانیک).


* . این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید