سازگاري يا ناسازگاري قرآن و علم جديد PDF چاپ نامه الکترونیک

سازگاري يا ناسازگاري قرآن و علم جديد

دكتر سيد رضا مؤدب*

عضو هيئت علمي دانشگاه قم

مجيد دانشگر*

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم

حميد رضا خادمي*

دانشجوي دكتري مركز تربيت مدرس، دانشگاه قم

چکیده

علم جديد با داشتن سابقه‌اي چند صد ساله و پررمز و راز، ميوه‌اي به نام صنعت و تکنولوژي را به وجود آورد و اين تکنولوژي هر روز دريچه‌هاي تازه‌اي از علم را به روي انسان باز نمود. به دنبال پيشرفت علوم، محققان و انديشمندان نيز بر تحقيقات خود افزودند و آثارشان را در معرض نقد و بررسي متفکرين و پژوهشگران قرار دادند. يکي از اين آثار، کتاب قرآن و علم جديد دکتر ذاکر نائيک مي‌باشد که با نگاهي کاملاً علمي به بررسي ارتباط آيات قرآن با علم جديد پرداخته است. اين کتاب، با در برداشتن تنوع در فصول، ما را برآن داشت تا به ترجمه، نقد و بررسي آن بپردازيم. هدف کلي از انجام اين پژوهش آشنا
شدن با آثار جديد در حوزه علم و دين و همچنين تحليل روابط بين قرآن
و علم مي‌باشد.

واژه‌هاي اصلي: قرآن و علوم جديد، قرآن و علوم، ذاکر نائيک، سازگاري، تفاسير.


* . این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

* . این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

* . این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید