صاحب امتیاز PDF چاپ نامه الکترونیک

مجله علمی ـ ترویجی قرآن‌پژوهی خاورشناسان ( به شماره ثبت 124/5086 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة (با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره ثبت 1371)

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

قائم مقام سردبیر: دکتر محمد جواد اسکندرلو

مدیر داخلی: عبدالله غلامی

دبیر اجرایی: یدالله رضانژاد